Història

Repassant la història del poble

Els primers documents trobats sobre el poble (s.X o XI) ens n'indiquen l'origen etimològic: curtes o curtibus, mots derivats del llatí clàssic cohortes, paraula que defineix els tancats de bestiar que devien haver existit en aquest indret.

Vista poble Corts antiga

Ja és habitat en època romana, com ho palesen les restes de terrissa, de teules, d'àmfora: un interessant fragment de motlle de ceràmica - amb decoració a base de cercles concèntrics - trobat al jaciment de cal Menut, i les troballes de ceràmica romana gairebé a ras de terra, molt a prop del mas conegut com a can Ferraric.

Amb tot, la descoberta de més interès és un forn localitzat al veïnat d'Ermedàs, del qual se'n conserva l'engraellat i la part inferior, així com un petit local annex on es suposa que s'assecava la ceràmica abans de coure-la. D'aquest forn en sortiria la ceràmica i els recipients d'ús quotidià per a les vil·les escampades arreu de l'actual municipi de Cornellà.

La nombrosa documentació relativa a l'edat mitjana que fins al moment s'ha investigat es refereix bàsicament a l'església parroquial, romànica i amb portalada de gran interès històric i arquitectònic.

Vista Poble Corts