Altres apunts històrics

Més curiositats

El 1164 es té constància que el "casalot" contigu a l'església s'anomenava Puig de Sant Julià.

El topònim Pla, originat per contrast amb el Puig, va donar origen al cognom Pla i al mas Pla de Corts.El 1278 es cita al testament de Brunisenda de Pla en els documents catedralicis.

El mateix poble de Corts originà un cognom de certa noblesa, a la qual va pertànyer Bernat de Corts, canonge de la Catedral, documentat entre 1222 i 1228.

Joan Savalls

Els nobles Dalmeu de Creixell i Ramon de Xammar oprimien els pagesos de Corts dependents de la Pia Almoina de la Seu, als quals defensava Ramon de Camós, clergue de Corts, segons consta en la vista pastoral de l'any 1314.

També trobem resferències a un tal Guillem de Corts que tenia per armes: un camp de gules, una banda d'or engolada, en caps de drac del mateix metall.