Altres edificacions interessants

Més construccions rellevants

El nucli del poble de Corts està format per un conjunt de cases dels segles XVII-XVIII situades al voltant de l'església romànica i de la plaça.

En l'actualitat diverses cases del poble han estat restaurades o recuperades i això fa que l'entorn sigui molt interessant i tranquil per visitar.

Vista plaça

A continuació es comenten algunes edificacions interessants.

L'ANTIGA RECTORIA

Tot i ser una propietat privada actualment, val la pena mencionar-la ja que segurament és l'edifici més rellevant del poble, si exceptuem la mateixa església.

Restaurada en diverses fases en el 1980 i el 1990, és un edifici de diverses plantes amb un pati interior que inclou els antics horts del rector, aïllats de l'exterior per un mur d'uns 2 metres d'alt.

Vista rectoria Vista rectoria

EL POU

Aquest és un pou comunitari que utilitzaven els veïns del poble.

Podem veure una instantània antiga i una altra de més moderna del pou.

Vista pou Vista pou

EL PEDRÓ

El poble té un pedró que està entre can Ballau i can Julià.

Els pedrons són unes edificacions que solien estar en un lloc elevat, des d'on normalment es veuen els termes del poble i des d'on es feien les benediccions religioses.

Vista pedró Vista pedró