L'església de Sant Julià i Santa Basilissa de Corts

Un església gairebé milenària

Arrasada la primivitava església pels hongaresos entre 924 i el 930, aquesta es construí de nou. Consta que el 1017 el nou edifici ja estava alçat, si bé en poc temps es reconstruiria de nou, l'any 1102, quan el bisbe Bernat Humbert concedí una llicència per fer-ho, juntament amb un cementiri contigu.

Vista església antiga

Foto del 1918.

En la major part de la seva estructura és l'església actual. El següent any la nova església estava a punt, i fou lliurada, amb el cementiri, al mateix bisbe.

L'any 1017 el temple havia estat propietat del monestir de Sant Esteve de Banyoles, però dos anys després, el 1019, la comtessa Ermessenda cedí l'església a la canònica de Girona.

El 1579 li fou unida l'església, també parroquial, de Sant Andreu de Mata que recuperà la seva autonomia el 1965.

Vsita església

Foto del 2007, després de treure el cementiri.

Els patrons Sant Julià i Santa Basilissa, i la Mare de Déu del Roser són alguns dels sants més representatius que trobem en l'església de Corts.

Sant Julià

Santa Basilissa Mare de Déu del Roser